Plak deze code vervolgens ook onmiddellijk na de openingstag :

New World Campus & het Corona Virus

 In Bewoners, NWC

16 maart, 2020

 

Vanuit de overheid en de RIVM zijn er nieuwe maatregelen getroffen betreffende het Corona virus om verdere verspreiding tegen te gaan. Om die reden vragen wij jullie aandacht voor het volgende:

  • Vanaf maandag 16 maart t/m 6 april is de New World Campus gesloten. Dit betekent dat wij de voordeur gesloten zullen houden.
  • We verzoeken/adviseren dan ook op advies van de overheid en de RIVM om zoveel mogelijk thuis te werken.
  • De bewoners die genoodzaakt zijn om toch op kantoor te werken kunnen gewoon via het hek en de achteringang toegang krijgen tot het gebouw d.m.v. de druppel.
  • Daarnaast verzoeken/adviseren wij om geen contacten/afspraken uit te nodigen op de Campus.
  • De schoonmaak van toiletten en het aanvullen van de koffiemachines zullen gedurende deze tijd worden gedaan, maar in mindere mate. Wij vragen dan ook om zelf alles netjes achter te laten en zorg te dragen voor de juiste hygiëne.
  • Wij, het NWC team, zal gedurende deze periode beperkt aanwezig zijn, daarom vragen wij jullie zoveel mogelijk per mail naar ons toe te sturen.
  • Let op; door beperkte aanwezigheid van het NWC-team adviseren wij pakketjes de komende periode te laten bezorgen op jullie privé-adres i.p.v werkadres.

Wij zullen jullie de komende periode op de hoogte houden via nieuwsbrieven/Slack.

Daarnaast vragen we nogmaals aandacht voor onderstaande:
Mocht er iemand zijn binnen jullie kantoor die denkt het virus te hebben of er genoeg aanleidingen zijn om ervan uit te gaan dat deze persoon het virus heeft en ook nog op kantoor is geweest, vragen wij aan jullie dit aan ons te melden zodat wij indien nodig verdere maatregelen kunnen treffen.

Mochten jullie vragen hebben dan horen wij deze natuurlijk graag!

Recent Posts