Worldconnectors

In mei heeft de NWC een eerste bijeenkomst georganiseerd t.b.v. de World Connectors. NWC is lid geworden van de World Connectors en zal ieder jaar op de Campus een bijeenkomst organiseren. World Connectors is een netwerk van bekende mensen uit politiek en bedrijfsleven en jonge mensen die allen een groot netwerk hebben. Verwachte spin-off: de World Conectors met een uitgebreide netwerken zullen meer mensen naar de Campus leiden.