In 2016 organiseert de New World Campus (NWC) in Den Haag i.s.m. Partnerships Resource Centre (PrC) en het RVO.nl-kennisprogramma ‘DuurzaamDoor’ in totaal 4 Wicked Problem Plaza’s (WPP’s). Deze WPP’s hebben te maken met duurzame ontwikkeling en passen in één van de 17 Sustainable Development Goals. Elk van deze 4 bijeenkomsten bestaat uit een ééndaagse gemodereerde sessie in de Wicked Problems Plaza op de NWC. Lees hier meer. De WPP wordt gedaan met maximaal 15 belanghebbenden vanuit verschillende stakeholders en partijen (een diverse en gebalanceerde groep, op uitnodiging). Elke bijeenkomst wordt samen georganiseerd met partners die zijn aangesloten bij de NWC community.

Meedoen
Wil jij aansluiten als expert tijdens de sessies? Of mee denken in de discussie na afloop? Neem dan contact op met  Elske van Gent (NWC programma manager).

De vier SDG-WPP Thema’s

image4-29

Doel van SDG 6 is: “Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all”.
Medeorganisator: Aqua for All

De centrale vraag voor de WPP-sessie op 14 april is: hoe worden alternatieve, decentrale publiek-private oplossingen voor water, sanitatie en afvalwaterverwerking aantrekkelijker voor financiers en andere private partijen?

Voor het platteland en andere gebieden die niet zijn aangesloten op het waternet zijn er de traditionele waterputten en pompen. Die zijn onderhoudsgevoelig, niet duurzaam en (dus) duur. Sanitaire voorzieningen en afvalverwerking zijn niet-bestaand of ineffectief. Voor die gebieden zijn andere oplossingen nodig. Die oplossingen zijn er. De voorbeelden zijn bekend, getest en succesvol: denk aan minigrids op zonne-energie voor drinkwatervoorziening, Safi Sana voor sanitatie en afvalwaterverwerking. Ze zijn decentraal, kleinschalig, gekoppeld aan dienstverlening en meestal opgezet in samenwerking met private partijen. Ze vergen een andere manier van denken, aansturen en financieren. Met een dergelijke aanpak wordt het budget van de Nederlandse overheid v.w.b. water effectiever besteed, met kansen voor Nederlandse marktpartijen. Maar ze komen niet op grote schaal van de grond.

Datum: donderdag 14 april
Lees hier het artikel over de dag. Or read the English article.

 image8-33

Doel van SDG 11 is: “Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable”

De centrale vraag voor de Wicked Problem Plaza sessie op 19 mei is dan ook: De Gemeente Den Haag heeft zich ten doel gesteld om in 2040 volledig klimaatneutraal te zijn. Hoe gaan we dat halen?

De gemeente Den Haag heeft zich ten doel gesteld om klimaatneutraal te zijn in 2040. In het Klimaatplan en de Energievisie 2040 staat welke stappen moeten worden genomen om deze doelen te realiseren. De gemeente doet bij deze ambitie een nadrukkelijk beroep op de burgers, bedrijven en instellingen in de stad. De ambities zijn geformuleerd in 2011. In de vijf jaar die we nu onderweg zijn, zijn dilemma’s op het pad gekomen die vragen om een frisse blik.

Datum: donderdag 19 mei

Lees hier het artikel over de dag.

image7-32

Doel van SDG 4 is: “Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all”

Co-organisator is het het programma DuurzaamDoor, een kennisprogramma voor sociale innovatie dat de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie wil versnellen en doorbraken helpt realiseren.

Onderwerp

Sustainable Develoment Goal 4 gaat over gelijke toegang tot kwalitatief goed onderwijs en levenslang leren voor iedereen. In de Nederlandse context kan deze SDG beschouwd worden als middel om de andere Sustainable Development Goals te bereiken: onderwijs met als doel bewustwording van klimaatontwikkelingen, huidige en toekomstige waterproblematiek, de circulaire economie etc. Hij kan ook beschouwd worden als hernieuwde aandacht voor het oude Bildungs-ideaal: onderwijs als stimulans voor het ontwikkelen van competenties die nodig zijn om de Sustainable Development Goals te bereiken – zoals de omgang met complexiteit, onzekerheden, pluriformiteit – en het vormen van waarden. Beide interpretaties zijn varianten op een pleidooi voor responsief onderwijs: onderwijs dat maatschappelijke thema’s addresseert binnen de bestaande kaders. In dit geval: de maatschappelijke opgaven ten aanzien van duurzame ontwikkeling. Het gaat erom de buitenwereld binnen te halen in de klas. En de leerlingen voor te bereiden op de veranderende buitenwereld.

Echter: artikel 23 van de Grondwet beperkt de ruimte voor inhoudelijke bemoeienis, er is de angst dat de waan van de dag het onderwijsaanbod bepaalt, en de werkdruk van docenten is hoog.

Wat kan er wel? Dat is de vraag voor de Wicked Problem Plaza sessie op 28 november. De centrale vraag voor 28 november wordt daarmee: hoe wordt het Nederlands onderwijs meer responsief?

Datum: maandag 28 november 

Lees hier het artikel.

image9-34

Doel van SDG 17 is: “Revitalize the global partnership for sustainable development

Sustainable Development Goal 17 gaat over het versterken van de middelen voor implementatie en over het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) kunnen enkel gerealiseerd worden met een sterk enagement voor internationale partnerschappen en samenwerking.  Engagement van alle partijen – ook de consument. Als het gaat over partnerschappen, gaat het vaak over bedrijven, overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Maar waar is de consument in dit verhaal? Money talks, koopgedrag van consumenten is bepalend. De centrale vraag van het Wicked Problem Plaza op 13 december is dan ook: hoe krijgen we de consument zover dat hij / zij in het koopgedrag rekening houdt met de Sustainable Development Goals?

Datum: dinsdag 13 december.