NGOs070

De website community bouwer van de NWC is bezig een online platform te bouwen voor NGO’s en een online platform voor startups waardoor deze partijen zich gemakkelijker kunnen verbinden met elkaar, ze gemakkelijk kunnen vinden welke activiteiten er plaats vinden, vacatures etc. Verwachte spin-off: De verbinding van deze platforms met de fysieke locatie van de NWC zal er toe leiden dat de NWC meer en meer het brandpunt wordt van innovatie en sociaal ondernemerschap waardoor NGO’s en sociaal ondernemers zich gemakkelijker zullen vestigen op de Campus.