Logo liggend

We zijn op dit moment het concept aan het uitwerken voor de opzet van de New World Academy:

  • Summerschool programma 2016 over ‘Leadership in innovation of sustainable development and entrepreneurship’ t.b.v. Nederlandse en internationale studenten;
  • Masterclasses en TED talks over onderwerpen die uit de community komen, uit het Beecollective initiatief en uit andere activiteiten van de NWC.
  • Guest-Lectures for students of Haagse Hogeschool, Erasmus University and others;
  • Strategy sessions how to start your own innovation trajectory ‘Design Thinking for social change’ – Op basis van een geslaagde try-out op 27 augustus worden in het najaar 2 trainingen georganiseerd op de Campus, gericht op professionals uit organisaties die met veranderprocessen bezig gaan.