New World Campus neemt plaats in de Regiegroep van het initiatief Global Goals Accelerator. Global Goals Accelerator versnelt bewustzijn en implementatie van globale doelen in Nederland, en daarbuiten.

De Global Goals zien wij als een gezamenlijke verander-agenda die de wereld meer in balans moet brengen en ervoor moet zorgen dat niemand achter blijft. Dat kan alleen als we de problemen van vandaag oplossen met de inzichten van morgen. Vanuit een besef van urgentie en ambitie kunnen we een slinger geven aan de Global Goals.

De NWC schuift aan bij de negen estafette-sessies die staan gepland. Per sessie kijken we samen met 30 tot 40 andere denkers en doeners naar de Global Goals met de maatschappij van 2030 in het vizier. Zie hier voor de thema’s, data en locaties.

Voor meer informatie, verslagen en filmpje kan je hier terecht.

De context

Eind september 2015 zijn de Global Goals (Sustainable Development Goals) aangenomen door de Verenigde Naties. De naleving van de Global Goals met 2030 als stip aan de horizon is niet alleen de verantwoordelijkheid van overheden of van rijke landen, maar van alle deelnemers in de samenleving, in alle delen van de wereld.

In Nederland zijn de eerste samenwerkingsverbanden ontstaan. In de Global Goals Charter zijn bedrijven, overheid en organisaties samengebracht. Er zijn ook stappen gezet voor een Nederlandstalige communicatiestrategie, waaronder de website Global Goals NL (GlobalGoalsnl.nl). In aansluiting daarop wordt er gewerkt aan een interactief portal voor de Global Goals Community in Nederland. Daarop kunnen alle partijen binnenkort eigen initiatieven plaatsen.

Earth Charter Nederland heeft, in samenwerking met dialoogplatform Duurzaamheidsdialoog, het voortouw genomen in de Global Goals Accelerator. We werken als ‘verbinder’ en ‘belangenbehartiger’ van de Global Goals om bewustzijn te vergroten, barrières en dilemma’s op te lossen en impact te versnellen. Wij zien de Global Goals als een vernieuwingsagenda en kijken naar de vraagstukken vanuit het perspectief van de samenleving in 2030.

Enkele centrale vragen en doelen;

  • Wat hebben verschillende actoren nodig om met de Global Goals aan de slag te gaan en deze te verwerken in hun eigen toekomstvisie/beleid/strategie.
  • Op welke wijze inhoud en vorm te geven aan waardevolle ontmoetingen en verbindingen tussen al diegenen die een bijdrage willen leveren aan de realisatie van de Global Goals.
  • Contacten bevorderen tussen actoren die zich richten op de situatie binnen Nederland (landelijk en lokaal) en actoren die vooral internationaal actief zijn.
  • Stem geven aan de belangen van toekomstige generaties in de implementatie van de Global Goals.
  • Met de Global Goals Accelerator dragen we bij aan de opbouw van de Global Goals community in Nederland.

 

Samenwerking

Global Goals Accelarator is een initiatief van Duurzaamheidsdialoog (Veronique Swinkels) & Earth Charter Nederland (Alide Roerink). In Duurzaamheidsdialoog participeren BBK/ Door Vriendschap Sterker, Motivaction en Smaackmakers. Earth Charter Nederland heeft de Iona Stichting met het Earth Charter Fonds als basis en wordt gevormd door Earth Charter Vrienden, UPEACE Centre The Hague, Inner Sense en het Earth Charter Jongeren Netwerk Nederland.

Veronique Swinkels en Alide Roerink maken beiden deel uit van de Global Goals NL groep die zich sinds eind 2015 richt op Nederlandstalige communicatie over de SDGs / Global Goals, waaronder de website GlobalGoalsNL.nl

Samenwerking met partners uit diverse werkvelden en sectoren wordt aangegaan met als doel verbinding, verdere versnelling, impact en follow-up.

Netwerken nauw verbonden aan de Global Goals Accelerator zijn de Worldconnectors en Earth Charter Vrienden. Partners in de samenwerking zijn Huis der Nederlanden, 7Senses Foundation, 1%Club, New World Campus, OneWorld, VNG Internationaal, BEE Collective Swarm Solutions, Pakhuis de Zwijger en WO=MEN, Nivoz en de Iona Stichting.

Verbreding van de samenwerking en zo ook het draagvlak voor de Global Goals komt tot uitdrukking in de ‘in kind’ en financiële bijdragen van de partners. Dit blijkt ook uit de breed samengestelde regiegroep die steeds zal reflecteren op de vraag wat er nu nodig is om de Global Goals een slinger te geven.

De organisatie van de estafettebijeenkomsten is mogelijk dankzij de financiële support van Witteveen+Bos en de Iona Stichting.

Estafette bijeenkomsten

In de eerste helft van 2016 vinden er Global Goals bijeenkomsten plaats. Niet 17 omdat sommige Global Goals in één bijeenkomst worden gecombineerd, én omdat er bij iedere bijeenkomst  integraal aandacht zal zijn voor Global Goal 5 (Gendergelijkheid), 10 (ongelijkheid binnen en tussen landen terugdringen) en 17 (het vernieuwen van het mondiale  partnerschap voor duurzame ontwikkeling).

In een dialoogsessie in het najaar van 2016 zullen alle 1 t/m 17 Global Goals samenkomen. De bevindingen uit de bijeenkomsten worden samengebracht. Conclusies en plannen voor 2017 worden vervolgens besproken.