Wicked Problems Plaza    wpp

De Wicked Problems Plaza

Door internationale samenwerking op het gebied van handel, migratie en andere mondiale thema’s worden mensen in de wereld in toenemende mate met elkaar verbonden. Dit biedt grote mogelijkheden voor vernieuwende initiatieven en innovaties. Het brengt ook steeds complexere uitdagingen met zich mee. Deze mondiale problemen, de zogenaamde Wicked Problems, zijn niet binnen één sector te vatten, laat staan op te lossen. Oplossen van deze problemen vergt een nieuwe manier van denken en daagt de stakeholders uit tot een andere kijk op samenwerking. De New World Campus heeft, in samenwerking met het Partnership Resource Centre van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Wicked Problems Plaza methodologie ontwikkeld. De WPP is ook een fysieke ruimte op de New World Campus om relevante stakeholders bij elkaar te brengen en zo vernieuwende oplossingen te ontwikkelen. De unieke opzet van de WPP om alle stakeholders samen te brengen in een intellectueel proces, is zeer geschikt om tot oplossingen te komen, om door te ontwikkelen naar werkende en duurzame businessmodellen.

Meer weten? Klik hier voor de online brochure of bekijk hier een korte film over de Wicked Problems Plaza op de website van Rotterdam School of Management van de Eramus Universiteit.

Wilt u een Wicked Problems Plaza sessie bijwonen of heeft u zelf een Wicked Problem dat u graag op de Campus wilt uitzoeken, neem dan contact met ons op.

IMG_0232