NWC organisaties
NWC start-ups

NWC organisaties

NWC Leden

Agri Pro Focus
Stimuleert boerenondernemerschap in ontwikkelingslanden

Aqua for All
Foundation dedicated to improving drinking water and sanitation in development countries

AZ-Grafisch serviceburo
Voor al uw uitdagingen op ontwerp- en drukwerkgebied

Briljante Onderneemster
Trainingen en handelsmissies voor MKB onderneemsters uit ontwikkelingslanden

Data4Development
Betere resultaten door doelgericht informatiemanagement

Design Thinkers Group
Creates Sustainable Business based on a long term and Human Centred Vision

DeWaardeFabriek
Providing easy to use on-line and off-line solutions and services empowering organisations to generate real business value from employee ideas

Dock20
Co-creating the future of learning

Eerlijk Winkelen
Wijst je de weg naar winkels die fair trade, biologische of tweedehands producten verkopen

Green and Keen
Sustainable business development. The value of adopting a green approach to business

Hallo Peter
Biedt IT service voor het MKB in de regio Den Haag

ICCO
De schakel tussen maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven

i+Solutions
Specialized in pharmaceutical supply chain management for developing countries

 

 

 

MAEXchange/Kracht in NL
Behartigt de belangen van maatschappelijke initiatieven in Nederland

Light for the World
Draagt bij aan een wereld die recht doet aan mensen met een handicap

Lise Consultancy
Provides opportunities to youth that will empower them to realize their full potential

OtherTongue
Nieuwe universele wereldtaal met beelden – een taal die iedereen kan leren

Part-up
We transform organizations into platforms with a flexible workforce which matches your talent into temporary teams

Partnership Resource Center
Carries out fundamental research, develops tools and knowledge-sharing protocols

Partos
Branchevereniging voor Ontwikkelingssamenwerking in Nederland

Perspectivity
Bouwt aan duurzame organisaties en gemeenschappen

Plan2Design
Brengt de identiteit van ondernemingen in kaart voor duurzame strategie en ontwikkeling

Plastic Soup Lab
Contributes to fundamental transition of our current system of plastic production and consumption

Platform STAD
Haags Platform over stedelijke ontwikkeling en architectuur

Postharvest Network
Links businesses and governments to Dutch expertise as to minimize food losses

Publieke Versnellers
WIj realiseren creatieve en ontregelende interventies voor maatschappelijke impact

Pure Africa
De lekkerste koffie en steun aan Africaanse ondernemers middels micro-kredieten

Rabobank regio Den Haag
Rabobank Regio Den Haag is een grote stadsbank binnen de Rabobank groep en is actief op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed.

RVO Nederland
Steunt ondernemers met Duurzame, Agrarische, Innovatieve of Internationale ambities

Seva Network Foundation
Zet zich in voor structurele armoedebestrijding in ontwikkelingslanden

Societal Solutions Fund
Offers solutions for societal challenges creating a social, sustainable and economic return.

Dorcas
Werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten

Tulper
Ontwerpt hippe handige herbruikbare producten om plastic afval te voorkomen

Trashure Hunt
Biedt spelenderwijs bewustwording dat een toekomst zonder plastic soep noodzakelijk is

TYGERS
Draagt bij aan de groei van startups door ze te helpen zich te presenteren en profileren met slimme communicatie-tools.

Vince Delivery
Groceries delivered to your door by bike whithin the hour

VisaCare
Vergemakkelijkt aanvragen van visa voor o.a. studenten

Waterwatch Cooperative
A Global Database providing stakeholders in agro food production information on the status of crops

Woord en Daad
Verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief

World Startup Factory
Aims to create value for all involved stakeholders by the accelerated growth of the selected startups

Yesplan
Veelzijde software voor het efficiënt plannen van evenementen

NWC start-ups

Binnenkort meer…